top of page
Faktoring - logo - bela.png

efikasna administracija

bez skrivenih troškova

Brza isplata

ABOUT
SERVICES

FAKTORING

Business Meeting

Faktoring je finansijska usluga koja se zasniva na otkupu nedospelih i budućih potraživanja nastalih po osnovu isporučenih roba i usluga. Tipični korisnici faktoring usluga su kompanije koje imaju potrebu da svoja nedospela potraživanja naplate pre ugovorenog roka dospeća i da na taj način povećaju svoju tekuću likvidnost.

peterhof FAKTORING

Peterhof Tim čine posvećeni eksperti sa vrednim praktičnim iskustvom i komplementarnim znanjima u oblasti konsaltinga i poslovnog savetovanja, a naročito u domenima strateškog menadžmenta, poslovnih finansija, upravljanja rizicima, antimonopolskog savetovanja, organizacionog i finansijskog restrukturiranja, bankarstva.

Peterhof-claim.png
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

O NAMA

Sa ciljem poboljšanja tekuće likvidnosti i konkurentske pozicije preduzeća koja posluju u Srbiji i regionu, Peterhof Faktoring pruža usluge domaćeg i ino-faktoringa, obrnutog faktoringa i eskontovanja menica. Principi na kojima se naše poslovanje zasniva jesu ažurnost, fleksibilnost i preciznost pri izvršenju svake transakcije. Naša vizija je da kroz efikasno i ekonomično pružanje faktoring usluga budemo prepoznati kao dugoročan i pouzdan partner svojih klijenata.

 

Obezbeđenjem povoljnih uslova pod kojima nudimo svoje usluge, težimo da omogućimo pozitivan ishod i ekonomske koristi za sve strane koje su uključene u svaki pojedinačan faktoring posao. Faktoringom se skraćuje poslovni i gotovinski ciklus pojedinačnih preduzeća, čime ona postaju bolji poslovni partneri za svoje kupce i dobavljače. Veliki broj zadovoljnih klijenata i uspešno realizovanih faktoring aranžmana stvoriće uslove za povećanje konkurentnosti sprskih preduzeća na domaćem i inostranim tržištima, što je misija koja stoji iza poslovanja Peterhof Faktoringa. 

bottom of page