top of page

Faktoring bez prava regresa

Modern Stairs

U slučaju izuzetno visokog boniteta Vašeg kupca, faktoring bez prava regresa oslobađa Vas svake potencijalne obaveze prema Peterhof Faktoringu u slučaju da Vaš kupac ne izvrši ugovoreno plaćanje o roku. Jedini dužnik u ovom faktoring poslu je Vaš kupac, od koga Peterhof Faktoring očekuje naplatu potraživanja.

Brza isplata

Bez skrivenih troškova

 Efikasna administracija

24h/7 dana u nedelji imate mogućnost online podrške i online zahteva za faktoring.

bottom of page