Faktoring bez prava regresa

U slučaju izuzetno visokog boniteta Vašeg kupca, faktoring bez prava regresa oslobađa Vas svake potencijalne obaveze prema Peterhof Faktoringu u slučaju da Vaš kupac ne izvrši ugovoreno plaćanje o roku. Jedini dužnik u ovom faktoring poslu je Vaš kupac, od koga Peterhof Faktoring očekuje naplatu potraživanja.

Brza isplata

Bez skrivenih troškova

 Efikasna administracija

24h/7 dana u nedelji imate mogućnost online podrške i online zahteva za faktoring.

  • White Facebook Icon
  • Peterhof Linkedin
  • Peterhof Instagram

Radno vreme:

09:00h do 17:00h

 

+381 11 450 4518

 

Kraljice Natalije 60/5/12

11000 Beograd

MB:21430293

PIB:111130194

© 2021  Peterhof Faktoring.