top of page

Eskont menica

In Meeting

Naplatom menica izdatih od strane vaših bonitetnih kupaca pre njihovog roka dospeća možete obezbediti pokriće kratkoročnih jazova u likvidnosti. Iznos upisan na menici umanjen za obračunati eskont Peterhof Faktoring Vama isplaćuje odmah, dok pun iznos potraživanja naplaćuje direktno od Vašeg kupca o roku dospeća menice.

 

Peterhof Faktoring eskontuje menice izdate po osnovu prometa robe i usluga sa namenom odloženog plaćanja, koje su registrovane u nadležnom registru menica koji se vodi kod Narodne banke Srbije.

Brza isplata

Bez skrivenih troškova

 Efikasna administracija

24h/7 dana u nedelji imate mogućnost online podrške i online zahteva za faktoring.

bottom of page