top of page

Faktoring sa pravom regresa

Contract Paper Signing

Kod faktoringa sa pravom regresa možete dobiti povoljnije uslove za ugovoreni faktoring posao. Razlog je podela rizika konačne naplate potraživanja od Vašeg kupca sa Peterhof Faktoringom. Ovo znači da u slučaju da Vaš kupac nije u stanju da izmiri svoju obavezu, Peterhof Faktoring zadržava pravo da od Vas potražuje prethodno isplaćeni iznos.

Brza isplata

Bez skrivenih troškova

 Efikasna administracija

24h/7 dana u nedelji imate mogućnost online podrške i online zahteva za faktoring.

bottom of page