Faktoring sa pravom regresa

Kod faktoringa sa pravom regresa možete dobiti povoljnije uslove za ugovoreni faktoring posao. Razlog je podela rizika konačne naplate potraživanja od Vašeg kupca sa Peterhof Faktoringom. Ovo znači da u slučaju da Vaš kupac nije u stanju da izmiri svoju obavezu, Peterhof Faktoring zadržava pravo da od Vas potražuje prethodno isplaćeni iznos.

Brza isplata

Bez skrivenih troškova

 Efikasna administracija

24h/7 dana u nedelji imate mogućnost online podrške i online zahteva za faktoring.

  • White Facebook Icon
  • Peterhof Linkedin
  • Peterhof Instagram

Radno vreme:

09:00h do 17:00h

 

+381 11 450 4518

 

Kraljice Natalije 60/5/12

11000 Beograd

MB:21430293

PIB:111130194

© 2021  Peterhof Faktoring.